Projekty unijne - harmonogramy działań

14 listopada 2019 13:35 | Projekty unijne - harmonogramy działań

Projekty unijne, harmonogramy działań - Informacje ogólne [listopad 2019r. aktualizacja harmonogramów]

Zadanie 1. Rozwój usług świadczonych przez asystenta rodziny.

Wsparcie asystenta rodziny świadczone jest przez cały okres realizacji projektu w dni robocze w godzinach 7.00 – 21.00.

Miejsce świadczenia usługi: teren miasta i gminy Stryków

 

Zadanie 2. Wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy.

Wsparcie w formie dodatkowego wychowawcy na świetlicy świadczone jest począwszy od grudnia 2018r. do końca realizacji projektu.

Miejsce świadczenia usługi: Świetlica Środowiskowa w Strykowie 95-010 Stryków ul. Grunwaldzka 10 tel. 789 203 885; 789 203 357

Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00,  w dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach 08.00-16.00

 

Zadanie 3. Wsparcie psychologiczne.

Wsparcie psychologiczne świadczone jest począwszy od grudnia 2018 r. do końca realizacji projektu.

 

Miejsce świadczenia usługi:

1)      Świetlica Środowiskowa w Strykowie 95-010 Stryków ul. Grunwaldzka 10 tel. 789 203 885; 789 203 357

2)      Punkt Informacyjno – Konsultacyjny MGOPS w Strykowie, ul. E. Plater 5, I piętro, pokój nr 10, 95-010 Stryków, tel.: 42 719 81 59

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia w załączeniu.

 

Zadanie 4:  Wzmocnienie umiejętności dzieci w porozumiewaniu się w językach obcych.

Wsparcie świadczone jest począwszy od listopada 2018r. do czerwca 2021 r.

Miejsce świadczenia usługi:  Świetlica Środowiskowa w Strykowie 95-010 Stryków ul. Grunwaldzka 10 tel. 789 203 885; 789 203 357

Szczegółowy harmonogram wsparcia w załączeniu.

 

Zadanie 5: Podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci.

Wsparcie świadczone jest począwszy od listopada 2018r. do czerwca 2021 r.

Miejsce świadczenia usługi:  Świetlica Środowiskowa w Strykowie 95-010 Stryków ul. Grunwaldzka 10 tel. 789 203 885; 789 203 357

Szczegółowy harmonogram wsparcia w załączeniu.

Zadanie 6: Podnoszenie kompetencji informatycznych dzieci.

Wsparcie świadczone jest począwszy od listopada 2018r. do czerwca 2021 r.

Miejsce świadczenia usługi:  Świetlica Środowiskowa w Strykowie 95-010 Stryków ul. Grunwaldzka 10 tel. 789 203 885; 789 203 357

Szczegółowy harmonogram wsparcia w załączeniu.

Zadanie 7: Podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci.

Wsparcie świadczone jest począwszy od listopada 2018r. do czerwca 2021 r.

Miejsce świadczenia usługi:  Świetlica Środowiskowa w Strykowie 95-010 Stryków ul. Grunwaldzka 10 tel. 789 203 885; 789 203 357

Szczegółowy harmonogram wsparcia w załączeniu.

Zadanie 8: Rozwój usług pracownika socjalnego.

Wsparcie pracownika socjalnego świadczone jest przez cały okres realizacji projektu w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.

Miejsce świadczenia usługi: teren miasta i gminy Stryków.

Przeczytano: 310 razy. Wydrukuj|Do góry