Projekty unijne - harmonogramy działań

14 listopada 2019 13:35 | Projekty unijne - harmonogramy działań

Projekty unijne, harmonogramy działań - Informacje ogólne [listopad 2019r. aktualizacja harmonogramów]

Zadanie 1. Rozwój usług świadczonych przez asystenta rodziny. Wsparcie asystenta rodziny świadczone jest przez cały okres realizacji projektu w dni robocze w godzinach 7.00 – 21.00. Miejsce świadczenia usługi: teren miasta i gminy Stryków Zadanie 2. Wzmocnienie funkcji opiekuńczej...

czytaj więcej »