Gminny Zespół Interdyscyplinarny

04 października 2018 12:46 | Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki nr 31 [wejście od podwórza], 95-010 Stryków tel.: 427198501 wew. 29, 789203364, 789203499 Zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390) do zadań własnych gminy należy w szczególności...

czytaj więcej »