Działalność ośrodka

01 sierpnia 2017 13:38 | Działalność ośrodka

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju....

czytaj więcej »

07 grudnia 2016 13:57 | Działalność ośrodka

PROGRAM RZĄDOWY POMOCY PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Program będzie realizowany w latach 2014–2020 i obejmie swoim zasięgiem...

czytaj więcej »