Komunikaty

16 marca 2020 07:10 | Komunikaty

Zmiana organizacji pracy M-GOPS w Strykowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem

KOMUNIKAT
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYKOWIE


Informujemy, że od 16 marca 2020r. do odwołania, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem (COVID-19) oraz bezpieczeństwem mieszkańców i pracowników ośrodka, zmianie ulega organizacja pracy M-GOPS w Strykowie.


WPROWADZAMY OGRANICZENIE PRZYJMOWANIA KLIENTÓW w siedzibie M-GOPS, w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy i dla Osób w Kryzysie w Strykowie przy ul. Kościuszki 31 oraz w Punkcie Wydawania Posiłków MGOPS. Prosimy o kontakt za pośrednictwem:


KONTAKTU TELEFONICZNEGO: 42 719-85-01
POCZTY ELEKTRONICZNEJ: mgops-strykow@o2.pl
PLATFORMY INTERNETOWEJ-adres skrytki ePUAP: //MGOPS-Strykow/SkrytkaESP
KORESPONDENCJI POCZTOWEJ: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, ul. Kościuszki 29, 95-010 Stryków


WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY można składać za pomocą:


• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
• Portalu informacyjno – usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://eupap.gov.pl)
• Bankowości elektronicznej.
Szczegółowe informacje w ww. sprawach udzielane są pod numerem telefonu 42 719-85-01 wew. 27 lub 28.

W związku z koronawirusem oraz dla odbywających kwarantannę udzielana będzie POMOC PSYCHOLOGICZNA, poprzez kontakt telefoniczny z dyżurującym psychologiem:
 
42 719 85 01 wew. 29, kom. 789 203 499
poniedziałek – 11.00 – 17.00
wtorek – 10.00 - 16.00
czwartek – 8.00 -14.00
piątek – 12.00-18.00


W razie potrzeby informacji, konsultacji, poradnictwa, wsparcia udzielają również pracownicy socjalni.

Bezpośrednie przyjmowanie Klientów odbywać się będzie w sposób ograniczony, wyłącznie do spraw pilnych, które tego wymagają!

Przeczytano: 60 razy. Wydrukuj|Do góry