Komunikaty

25 lutego 2020 09:35 | Komunikaty

Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie współpracując z Stowarzyszeniem przy Parafii św. Doroty "Nadzieja" w Dobrej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym kieruje do odbioru paczek żywnościowych osoby, którym dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego (tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł. w przypadku osoby w rodzinie).

Zainteresowani mogą zgłaszać się do MGOPS w celu dokonania niezbędnych formalności.

Przeczytano: 24 razy. Wydrukuj|Do góry