Komunikaty

03 grudnia 2019 12:51 | Komunikaty

24 grudnia 2019 r. - Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy

Stryków dnia 03.12.2019 r.

Zarządzenie nr 28/2019

 

Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie
z dnia 03.12.2019r.

 

W sprawie ustalenia dnia 24.12.2019r dniem wolnym od pracy.

 

Na podstawie §18 pkt.10 Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie przyjętego zarządzeniem nr 24/2016r Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie oraz art.130 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (Dz.U z 2019r. poz.1040 )

Zarządzam:


§1


1. Ustalić dzień 24 grudnia 2019r Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.
2. W zamian za dzień 24 grudnia 2019r, ustalić dzień 14 grudnia 2019 r sobota dniem roboczym. Praca w tym dniu odbywać się będzie w godzinach 8.00 – 12.00

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom ośrodka.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ośrodka oraz na stronie internetowej ośrodka.

Przeczytano: 57 razy. Wydrukuj|Do góry