Komunikaty

28 listopada 2018 13:30 | Komunikaty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie współpracując z OSP Bratoszewice oraz Stowarzyszeniem przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym kieruje do odbioru paczek żywnościowych osoby, którym dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego (tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł. w przypadku osoby w rodzinie).
Zainteresowani mogą zgłaszać się do MGOPS w celu dokonania niezbędnych formalności.

Przeczytano: 230 razy. Wydrukuj|Do góry