Najnowsze wiadomości

05 grudnia 2018 15:52 | Komunikaty

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie informuje, że dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) będzie dniem wolnym od pracy. W zamian Ośrodek będzie pracował w sobotę, 15 grudnia 2018 r.

czytaj więcej »

28 listopada 2018 13:39 | Projekty unijne - zapytania cenowe, ogłoszenia o naborze

Zapytanie cenowe - koszt zakupu komputera i projektora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie ogłasza zapytanie o koszt zakupu komputera i projektora. Treść zapytania w załączeniu.

czytaj więcej »

28 listopada 2018 13:30 | Komunikaty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie współpracując z OSP Bratoszewice oraz Stowarzyszeniem przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy...

czytaj więcej »

13 listopada 2018 11:58 | Projekty unijne - zapytania cenowe, ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie - Nabór na stanowisko na stanowisko korepetytora z języka angielskiego dla dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową

Projekt „Kompleksowe wsparcie rodziny” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 W związku z realizacją projektu „Kompleksowe...

czytaj więcej »

13 listopada 2018 11:26 | Projekty unijne - zapytania cenowe, ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie - Nabór na stanowisko korepetytora z podstaw obsługi komputera dla dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową

Projekt „Kompleksowe wsparcie rodziny” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 W związku z realizacją projektu „Kompleksowe...

czytaj więcej »

13 listopada 2018 09:04 | Projekty unijne

Projekt „Kompleksowe wsparcie rodziny”

Projekt „Kompleksowe wsparcie rodziny” realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie w okresie IX 2018 r. – VIII 2021 r. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania...

czytaj więcej »

04 października 2018 15:41 | Świetlica Środowiskowa

Świetlica Środowiskowa - informacje ogólne

Świetlica Środowiskowa w Strykowie 95-010 Stryków ul. Grunwaldzka 10 Tel. 789 203 885 Tel. 789 203 357 Jest czynna : Od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1800 W dni wolne od zajęć szkolnych 800-1600 Świetlica Środowiskowa w Strykowie jest placówką wsparcia dziennego...

czytaj więcej »

04 października 2018 12:55 | Punkt Informacyjno–Konsultacyjny

Punkt Informacyjno–Konsultacyjny Ds. Przeciwdziałania Przemocy i Dla Osób w Kryzysie - informacje ogólne

Adres: ul. E. Plater 5, I piętro, pokój nr 10, 95-010 Stryków tel.: 427198159 Punkt czynny jest w godzinach: poniedziałek 10:00 – 18:00 wtorek 10:00 - 14:00 środa 8:00 - 16:00 czwartek 10:00 - 14:00 piątek 8:00 - 16:00 dyżury psychologa: poniedziałek 14:00 – 18:00...

czytaj więcej »

04 października 2018 12:46 | Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków Zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie...

czytaj więcej »

11 czerwca 2018 14:43 | Komunikaty

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

czytaj więcej »