Najnowsze wiadomości

27 stycznia 2020 09:03 | Komunikaty

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor/inspektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Kierownik Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie ogłasz

czytaj więcej »

16 stycznia 2020 13:28 | Komunikaty

Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie współpracując z OSP Bratoszewice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym kieruje do odbioru paczek żywnościowych osoby, którym...

czytaj więcej »

08 stycznia 2020 08:17 | Komunikaty

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia dobry start (300+)

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 2020 r. realizuje sprawy związane z przyznawaniem, wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczenia dobry start (300+). Przyjęcia interesantów w sprawach...

czytaj więcej »

03 stycznia 2020 15:51 | Komunikaty

Zmiana siedziby Punktu Informacyjno–Konsultacyjnego oraz Gminnego Zespółu Interdyscyplinarnego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie informuje, iż od dnia 02.01.2020 r. Punkt Informacyjno–Konsultacyjny Ds. Przeciwdziałania Przemocy i Dla Osób w Kryzysie oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mają nową siedzibę...

czytaj więcej »

03 grudnia 2019 12:51 | Komunikaty

24 grudnia 2019 r. - Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy

Stryków dnia 03.12.2019 r. Zarządzenie nr 28/2019 Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie z dnia 03.12.2019r. W sprawie ustalenia dnia 24.12.2019r dniem wolnym od pracy. Na podstaw

czytaj więcej »

14 listopada 2019 13:35 | Projekty unijne - harmonogramy działań

Projekty unijne, harmonogramy działań - Informacje ogólne [listopad 2019r. aktualizacja harmonogramów]

Zadanie 1. Rozwój usług świadczonych przez asystenta rodziny. Wsparcie asystenta rodziny świadczone jest przez cały okres realizacji projektu w dni robocze w godzinach 7.00 – 21.00. Miejsce świadczenia usługi: teren miasta i gminy Stryków Zadanie 2. Wzmocnienie funkcji opiekuńczej...

czytaj więcej »

24 maja 2019 13:49 | Projekty unijne - zapytania cenowe, ogłoszenia o naborze

Zapytanie cenowe - koszt zakupu laptopów oraz pamięci usb typu pendrive

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie ogłasza zapytanie o koszt zakupu dwóch laptopów oraz dziewiętnastu pamięci usb typu pendrive treść zapytania w załączniku.

czytaj więcej »

01 lutego 2019 15:34 | Projekty unijne - zapytania cenowe, ogłoszenia o naborze

Zapytanie cenowe - koszt transportu dzieci uczestniczących w projekcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie ogłasza zapytanie na koszt transportu. Zapytanie w załączeniu.

czytaj więcej »

03 stycznia 2019 13:50 | Komunikaty

Karta Dużej Rodziny - Nowe wnioski i załączniki od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin,w których w chwili...

czytaj więcej »